Managementul Deşeurilor

Dezvoltarea trebuie să însemne MAI BINE, nu MAI MULT!

Abordăm managementul deşeurilor într-un sens mai larg, fără a ne limita la modalităţile de gestionare a deşeurilor generate, ci ca pe un sistem de management util în a reduce pe cât posibil generarea deşeurilor. Căutăm să identificăm pentru clienții noștri acele soluții care să oprească deşeurile să mai ajungă la o groapă de gunoi.

Ca orice sistem de management, sistemul de management al deşeurilor trebuie să aibă la bază o politică privind deşeurile, ce cuprinde intenţiile globale şi direcţia propusă de o organizaţie cu privire la performanţele sale în gestionarea deşeurilor, nu doar exprimată oficial ci însuşită de managementul de la cel mai înalt nivel. Doar plecând de la aceste premise, bine-cunoscuta zicală ZERO WASTE va deveni o realitate și la dvs. în companie.


Consultanță


Cui ne adresăm: Companiilor care urmăresc sa aibă un impact cât mai redus asupra mediului înconjurător şi să dobândească un avantaj competitiv;

Cazuri tipice / situații întâlnite:

 • probelemele legate de gestionarea deșeurilor cresc, deşi tehnologia utilizată este îmbunătăţită. De exemplu: costuri inacceptabile de eliminare a deşeurilor, cantităţile şi tipurile de deşeuri nu sunt evidenţiate clar și nu sunt legate de procesele care le generează,
 • oamenii nu susțin inițiativele de colectare a deșeurilor conform legislaţiei în vigoare
 • se dorește reducerea cantităţilor de deşeuri generate şi eliminate prin depozitare,
 • se dorește identificarea acelor opţiuni alternative de tratare, reciclare, eliminare a deşeurilor generate;

Metode și tehnici folosite:

 • realizarea unui audit de deşeuri pentru a cunoaşte situaţia actuală,
 • definirea scopului, stabilirea unor obiective  şi a unor ţinte măsurabile conforme cu nevoile identificate
 • stabilirea priorităţilor în atingerea obiectivelor şi ţintelor
 • suport în planificarea sistemului de management al deşeurilor bazat pe priorităţile alese
 • selectarea și implementarea instrumentelor de îmbunătățire a eficienței, metode lean management, strategii şi metode de prevenire a generării deşeurilor
 • suport în implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor,
 • suport pentru moderarea lucrului în echipă și recenzii
 • ghidarea spre un mod structurat de lucru, precum și documentarea proiectului

Rezultate obținute:

 • reducerea cantităţilor de deşeuri generate şi eliminate prin depozitare
 • amplasarea eficientă a containerelor pentru colectarea deşeurilor, identificare vizuală uşoară a tipului de deşeu ce poate fi depus în container
 • îmbunătăţirea randamentului echipamentelor, mentenanţă îmbunătăţită
 • identificarea sub-produselor rezultate din procesele de fabricaţie
 • o organizaţie care învaţă şi identifică în mod continuu potenţialul de îmbunătăţire.

Training

Cui ne adresăm: persoanelor implicate în realizarea şi coordonarea sistemului de gestionare a deşeurilor, a ambalajelor şi gestionarea substanţelor chimice periculoase precum şi responsabililor de mediu care sunt implicaţi în aceste sisteme şi în procesul de raportare către autorităţile din domeniul protecţiei mediului;

Durată: 2 zile, 8 ore/zi;

Tematică: Cursul se axează cu precădere pe temele principale de mai jos, dar se abordează şi situaţii specifice ale participanţilor din jurul acestor teme, urmărindu-se identificarea de soluţii pentru cazurile specifice. Temele principale sunt:

 • identificarea şi evidenţa datelor de mediu necesare raportărilor de mediu în ceea ce priveşte deşeurile, substanţele chimice periculoase şi ambalajele
 • planificarea şi organizarea activităţii de management al deşeurilor
 • evaluarea şi raportarea activităţii de management al deşeurilor
 • întocmirea rapoartelor pentru autorităţile de mediu.

Mod de lucru: participanţii vor opera practic cu o serie de instrumente de lucru:

 • metode şi tehnici de colectare şi analiză a datelor
 • metode şi tehnici de planificare
 • noutăţi legislative pe domeniile deşeurilor, substanţelor chimice periculoase şi ambalajelor.

Certificări: ANC (CNFPA) conform standardului ocupaţional RESPONSABIL DE MEDIU


Echipă

Oana IANCOVICI

Luminiţa ŞTEFĂNESCU